Hana Řezáčová


Hana Řezáčová, Přehledný ceník služeb

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
1 normostrana textu (1.800 znaků)  240 - 380 Kč
 v závislosti na obtížnosti textu
Expresní překlad  240 - 380 Kč/NS

Poznámka

Výši honoráře stanovuji v závislosti na obtížnosti textu, event. na tom, zda jde o expresní překlad. Za běžný text si účtuji méně. Na sazbě se ovšem můžeme dohodnout individuálně.

Hana Řezáčová

U Elektrárny 2, Praha 7

Přijímám zakázky s delším termínem.

Nové zakázky přijímám bez omezení.

Reklama:

Jazykové weby