Hana Řezáčová


Hana Řezáčová, Překlady angličtiny

Jazyky, které překládám

Angličtina •  Čeština

Co nejvíce překládám

  • Audity •  Daňová přiznání •  Daňové poradenství •  Obchodní korespondence •  Tiskové zprávy •  Účetní výkazy •  Výběrová řízení •  Výroční zprávy •  Zápisy z porad

Obory a odbornosti

  • Bankovnictví •  Daně •  Finančnictví •  Investiční fondy •  Management a řízení •  Marketing •  Obchod •  Pojišťovnictví •  Právo •  Účetnictví

Moje překladatelské služby

Překládám z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny právnické, účetní, bankovní, finanční, pojišťovnické a korporátní dokumenty (smlouvy, žaloby, rozsudky, právní stanoviska, výpisy z OR, zakladatelské dokumenty, jako např. stanovy či zakladatelské smlouvy, výroční zprávy, rozvahy, výkazy zisků a ztrát, audity, právní i účetní due diligence apod.).

Související služby

  • Expresní překlad  –

    Expresní překlad je více než pět normostran vyhotovených tentýž den nebo večer.

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
1 normostrana textu (1.800 znaků)  240 - 380 Kč
 v závislosti na obtížnosti textu
Expresní překlad  240 - 380 Kč/NS

Poznámka

Výši honoráře stanovuji v závislosti na obtížnosti textu, event. na tom, zda jde o expresní překlad. Za běžný text si účtuji méně. Na sazbě se ovšem můžeme dohodnout individuálně.

Hana Řezáčová

U Elektrárny 2, Praha 7

Přijímám zakázky s delším termínem.

Nové zakázky přijímám bez omezení.

Reklama:

Jazykové weby