Hana Řezáčová


Hana Řezáčová, Proč si vybrat právě mě

3 důvody proč si vybrat mě

  1. Mám velmi dobré reference od svých zákazníků, včetně rodilých mluvčí.

  2. Mám dlouholetou praxi i odborné vysokoškolské vzdělání. Pracuji pro české i zahraniční zákazníky, a to jak z řad společností, tak soukromých osob.

  3. Mám možnost konzultovat překlad obtížných textů s rodilým mluvčím.

3 výhody, které nabízím

  1. Nabízím dobrý poměr kvalita/cena - value for money. Výši sazby je možno dohodnout individuálně.

  2. Pracuji rychle, kvalitně a spolehlivě, a to i o víkendech a večer. Pružně se přizpůsobuji požadavkům zákazníků a vycházím jim ve všem vstříc.

  3. Dobrý překladatel musí mít velmi dobré znalosti jazyka a oborů, do kterých překládá, dále dlouholetou praxi a velmi dobrý vztah k takovému jazyku i oborům - toho všeho se mi dostává ve vrchovaté míře.

Můj hlavní přínos pro vás

Překládám rychle, kvalitně a spolehlivě, mám vysokoškolské vzdělání (vystudovala jsem Filozofickou fakultu na Univerzitě Karlově, katedra překladatelství a tlumočnictví (jazyková kombinace angličtina a němčina), studium jsem zakončila státními zkouškami z příslušných jazyků). Dále mám dlouholetou praxi v překládání odborných textů z oblasti práva, ekonomiky, účetnictví, pojišťovnictví a financí. V případě potřeby mám možnost konzultovat obtížné pasáže s rodilým mluvčím. Živnostenský list vlastním.

Co umím opravdu nejlépe

Nejlépe umím překládat z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny smlouvy, zprávy z právní i účetní due diligence, žaloby, rozsudky, výroční zprávy, audity, rozvahy, výkazy zisků a ztrát a korporátní dokumenty, jako jsou například stanovy či zakladatelské listiny, a podobné dokumenty.

Moje tradice, historie a zkušenosti

Překládám déle než 20 let. Největší zkušenosti jsem získala při několikaleté práci v týmu složeném z investičních bankéřů z USA, účetních poradců ze známé zahraniční auditorské firmy a překladatelů a tlumočníků. Hodně mi dala i dlouholetá práce pro renomovanou advokátní kancelář. Neustále sleduji vývoj v odborných termínech, které pak využívám pro svou práci. Hodně znalostí a zkušeností dále čerpám z práce pro překladatelské agentury, s nimiž rovněž spolupracuji již od počátku své profesionální kariéry.

Hana Řezáčová

U Elektrárny 2, Praha 7

Přijímám zakázky s delším termínem.

Nové zakázky přijímám bez omezení.

Reklama:

Jazykové weby